Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Article Index

LVM

Kaip ir daugelis kitų šiuolaikinių OS, Linux turi savo LVM („Logical Volume Manager“) disko tomų valdymo sistemos versiją. LVM yra naudingas tuo, jog leidžia labai lanksčiai išnaudoti ir valdyti diskinę ervdę. Diskinio kaupiklio skirsniai yra statinės struktūros, kurias po sukūrimo yra sunku pakeisti. Tuo tarpu LVM leidžia veikiant sistemai perkelti loginį tomą iš vieno diskinio kaupiklio į kitą, padidinti ar sumažinti tomo dydį, pridėti ar pašalinti kaupiklius iš tomų grupės ir t.t. Visa tai galima atlikti kompiuteriui veikiant ir jei tomuose sukurtos failų sistemos numato tokių pakeitimų galimybę - visiškai netrikdyti kompiuterio darbo.

Pasitelkus LVM galima padaryti aktyvių duomenų rezervines kopijas, kas kartais labai praverčia administruojant duomenų bazes ar kitus sparčiai kintančius duomenis.  LVM yra geras dar ir tuo, kad šis papildomas „sluoksnis“ beveik nelėtina diskinių operacijų.

Išsamų LVM vadovą galima rasti šiuose puslapiuose:

Taigi, 1 TB kaupiklis buvo suskaidytas į 3 skirsnius: įkrovos /boot ir du skirsnius LVM tomų grupėms. Vienas paskirtas pačiai Linux sistemai, kitas duomenims.

vm-serv:~# fdisk -l /dev/sda

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x000eb383

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          25      200781   83  Linux
/dev/sda2              26        3849    30716280   8e  Linux LVM
/dev/sda3            3850      121601   945842940   8e  Linux LVM
vm-serv:~#
vm-serv:~# pvdisplay -C
  PV         VG     Fmt  Attr PSize   PFree 
  /dev/sda2  rootvg lvm2 a-    29.28G  11.56G
  /dev/sda3  datavg lvm2 a-   902.00G 238.06G
vm-serv:~#

Visi LVM tomai yra pasiekiami, kaip /dev/mapper/tomugrupe-tomovardas blokiniai įrenginiai. Taigi jei turime tokius tomus LVM tomų grupėse:

vm-serv:~# lvdisplay -C
  LV                VG     Attr   LSize   Origin Snap%  Move Log Copy%  Convert
  storage           datavg -wi-ao 390.62G                                     
  vmhold            datavg -wi-ao 195.31G                                     
  xen-freenet-disk0 datavg -wi-ao   8.00G                                     
  xen-freenet-disk1 datavg -wi-ao  70.00G                                     
  root              rootvg -wi-ao  11.72G                                     
  swap              rootvg -wi-ao   4.00G                                     
  tmp               rootvg -wi-ao   2.00G                                     
vm-serv:~#

Tai sistemoje bus pasiekiami štai tokie blokiniai „įrenginiai“, kuriuos galima sužymėti, kaip savarankiškas failų sistemas ar pateikti, kaip virtualios mašinos talpyklą XEN virtualizavimo sistemai:

vm-serv:~# ls /dev/mapper/
control        datavg-vmhold            datavg-xen--freenet--disk1    rootvg-swap
datavg-storage    datavg-xen--freenet--disk0  rootvg-root            rootvg-tmp
vm-serv:~#

Sukūręs papildomus du tomus freenet virtualios mašinos kaupikliams - ėmiausi migracijos.

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti