LRTC „Mezon“ WiMax paslauga yra nebloga alternatyva tiems, kam reikia pastovaus, neriboto ir spartaus ryšio, o jokios kitos alternatyvos papuvusiam variniam DSL - nėra. Iš esmės „Mezon“ yra visa galva aukščiau už „Omnitel“, TELE2 ir „Bitės“ siūlomas paslaugas vien jau todėl, kad ji iš tiesų yra neribojama. Bent jau jokio smulkaus teksto, nurodančio, jog paslaugos naudojimasis yra neribotas, kol vartotojas neperžengia sąžiningo naudojimosi ribų... Tos ribos pas kiekvieną operatorių būna skirtingos, tačiau net ir atrodytų didelis 15 GB limitas tėra 500 MB, padalinus jį iš 30 dienų. O juk turint iki 21 Mbps spartos paslaugą 500 Mb per dieną pūstelėti nebus jokių kliūčių... Žinoma, „Mezon“, kaip alternatyva, yra gerai tik tuomet, jei yra ryšys. ;) O štai čia yra šioks toks grėblys ant kurio anksčiau greičiausiai ir pačiam teko užlipti, aiškinantis - ar veikia mano namie „Mezon“ ar ne.

Problema ta, jog „Linux“ sistemai nėra sukurta oficialių tvarkyklių, skirtų LRTC platinamam „Samsung SWC-U200“ modemui. Tačiau „Linux“ entuziastų tai nesulaikė ir jie patys sukūrė „Linux“ tvarkyklių versiją, išsinagrinėję „Windows“ tvarkyklių darbą. „MadWimax“ tvarkykles galima rasti šiame „Google“ kodo projektų puslapyje, tvarkyklės taip pat yra įtrauktos į „Ubuntu Linux“ sistemos „universe“ paketų rinkinį. Įdiegus, modemą pakanka prijungti prie kompiuterio su „Linux“ sistema ir jis automatiškai pradės ieškoti tinklo, o radęs prisijungs.

Šie veiksmai yra akivaizdžiai matomi, įstačius modemą į USB lizdą, nes tuo metu oranžinis modemo indikatorius (pabrauktas nuotraukoje) ima dažnai mirksėti, o prisijungus prie tinklo, jo spalva pakeičiama į mėlyną. Taigi jei ryšys yra ir bazinės stoties signalo lygis yra pakankamas, tai įjungtas modemas turėtų automatiškai susirasti bazinę stotį, užsiregistruoti ir prisijungti prie tinklo. Kitaip tariant jei modemas jungiasi, tai ryšys yra, o jei modemas nesijungia, tai ryšio nėra. Taip? NE!

„Grėblys“ slypi tame, jog modemas savarankiškai NIEKO nedarys. Kitaip, nei ADSL modemai, kurie yra savarankiški įrenginiai ir prie DSLAM jungiasi patys, šis USB modemas net nebandys jungtis, jei kompiuteryje, prie kurio prijungtas modemas, nebus aktyvios ryšio valdymo programos (tvarkyklės). Prijungtas prie kompiuterio šis įrenginys ramiausiai bus įjungtas ir nieko neveiks. „Windows“ sistemoje prisijungimui yra atskira programa, kuri pateikiama vartotojui matomame kataloge. „Linux“ sistemoje tai yra vartotojui neafišuojama /sbin/madwimax programa.Ryšiui užmegzti pakanka paleisti šią programą administratoriaus teisėmis, nurodžius vienintelį parametrą --ssid=@mezon.lt. Tačiau, jei jūs nesižavite ryškiai mėlyna spalva šviečiančiu modemo galu - pridėkite -o parametrą. Komanda man madwimax paaiškins kitų parametrų paskirtį.

Iš esmės /sbin/madwimax turėtų būti paleidžiama automatiškai, vos prijungus USB modemą, ir vartotojas turėtų turėti interneto ryšį. Praktiškai tuo rūpinasi UDEV posistemis, kuris inicializuoja kiekvieną naują įrenginį ir atlieka tam tikrus veiksmus, sistemoje atsiradus naujam įrenginiui, pavyzdžiui, aktyvuoja USB laikmeną ir prijungia jos failų sistemą prie bendro failų sistemos medžio. Ne išimtis ir „Samsung swc u200“ modemas. Bėda ta, kad „madwimax“ tvarkykles tobulina vienas žmogus ir tai nevyksta labai sparčiai, todėl pateikiamos tvarkyklės paseno.

Naujose „Debian Linux“ ir, savo ruožtu, „Ubuntu Linux“ sistemose pasikeitė UDEV taisyklių sintaksė ir labai tikėtina, kad atsinaujinus sistemą, kai kam „Mezon“ internetas staiga nustojo veikti. Modemas tiesiog nebebando jungtis prie tinklo.Taip yra todėl, kad UDEV taisyklėse netinkamai aprašytas USB įrenginys ir ryšio programa paprasčiausiai neaktyvuojama.

„Ubuntu“ pateikiamas „MadWimax“ paketas „swc u200“ įrenginio aktyvavimo taisykles aprašo /lib/udev/rules.d/z60_madwimax.rules faile. Nukopijuokite šį failą į /etc/udev/rules.d katalogą ir pataisykite USB įrenginio parametrą, perduodamą /sbin/madwimax programai bei pačių UDEV įvykių seka. Pavyzdinį veikiantį failą rasite čia.

Kokie pakeitimai buvo padaryti? Pirmiausia buvo pakeistas USB įrenginio pavadinimas iš --exact-device=$attr{device/busnum}/$attr{device/devnum} į --exact-device=$attr{busnum}/$attr{devnum}. Taip pat buvo pridėtas tinklo identifikatorius ir tinklo sąsajos įvykių sekų failas: --ssid=@mezon.lt -e /etc/madwimax/event.sh. Kadangi aš nemanau, jog ryškiai mėlyni LED'ai turi būtinai šviesti ant visų veikiančių įrenginių - taip pat pridėjau -o parametrą.

Tačiau to nepakanka, nes atnaujintas UDEV paprasčiausiai neranda įrenginio ir jo neaktyvuoja. Tam eilutes failo pradžioje:

SUBSYSTEM!="usb_device", GOTO="madwimax_rules_end"
ACTION!="add", GOTO="madwimax_rules_end"

Pakeiskite į tokias:

ACTION!="add", GOTO="madwimax_rules_end"
SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="madwimax_rules_start"
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", GOTO="madwimax_rules_start"
GOTO="madwimax_rules_end"

To turėtų pakakti, kad įstačius modemą, jis išsyk pradėtų veikti. Dabar liko tik išspręsti signalo stiprumo problemas. Tam greičiausiai teks konstruoti savadarbes antenas iš to, kas paklius po ranka, nes mokėti apie 1000 Lt už LRTC ryšio stotelę man neatrodo logišku sprendimu.