Įdiegiau programą rusų kalba, tačiau negaliu ja naudotis, nes ekrane matomi tik neaiškūs simboliai. Ką reikia nustatyti sistemoje?

Windows 7 regioniniai nuostataiNors klausime nenurodoma operacinė sistema, tačiau žinant „Windows“ sistemų paplitimą ir joms būdingas bėdas su daugiakalbyste, spėju, kad ir jūs naudojatės „Windows“. Jums reikia suderinti „Windows“ sistemos nuostatas ir nurodyti, kad programoms, nenaudojančioms universalaus raidyno (unikodo), reikia naudoti rusiškus simbolius. Tuomet rusakalbės programos ekrane pateiks teisingus simbolius ir bus galima suprasti, kas yra rašoma.

„Windows XP“ sistemose paspauskite mygtuką „Start“ ir atverkite valdymo skydelį („Control panel“). Jame susiraskite regioninių nuostatų keitimo įskiepį („Regional Settings“)ir jį sužadine atverkite „Advanced“ nuostatų lapelį. Jame nurodykit, kad ne unikodu parašytoms programoms reikia naudoti Rusų kalbą. Sistema gali paprašyti įdėti „Windows XP“ diegimo diską, jei sistemos diegimo metu nebuvo įdiegtas rusų kalbos suderinamumas. Jei ketinate priskirti šias nuostatas įprastiniam sistemos vartotojui, tai jūs turite turėti administratoriaus teises.

„Windows Vista“ ir „Windows 7“ taip pat reikia sužadinti valdymo skydelį ir jame susirasti „Language and Region“ skiltį, po kuria yra „Change display language“ nuoroda. Ją spragtelėjus, bus sužadintas regiono keitimo įskiepio, kuriame reika pasirinkti „Administrative“ lapelį ir paspausti „Language for non-Unicode programs“ skiltyje esantį „Chnage System Locale“ mygtuką. Atsivėrusiame lange, vėlgi, reikia išrinktirusų kalbą.

Reikia pastebėti, kas nustačius rusišką regioną gali kilti keblumų su sulietuvintomis programomis, nes tuomet ne unikodinės lietuviškos programos nesugebės atvaizduoti „ąčęėįšųūž“ simbolių. Taip pat gali kilti problemų atveriant failus su lietuviškais simboliais pavadinime. O pakeitus regiono nuostatas atgal į lietuvių ar anglų, greičiausiai kils problemų atveriant failus, kurių pavadinimai parašyti kirilica. Deja, tačiau „Windows“ sistemos dar nesugeba deramai susitvarkyti su daugiakalbyste. Todėl pasirinkus kokį nors regioną, geriau jo nekaitalioti arba stengtis visus failus kurti tik lotyniškos abėcėlės rašmenimis.