Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Turiu „Apple“ nešiojamąjį kompiuterį, kuriame veikia Mac OS 8.6. Bandant prisijungti prie interneto, nuolat prašoma nurodyti „router IP“. Ar įmanoma ką nors nustatyti be „router IP“? „Router IP“ – jūsų interneto kelvedžio adresas, tad jo nenurodžius prie interneto prisijungti nepavyks. Mac OS 8.6 operacinėje sistemoje interneto nuostatos nurodomos paspaudus pele spalvotą obuoliuką kairiajame viršutiniame ekrano kampe ir neatleidus pelės klavišo pasirinkus Control panels > TCP/IP. Atsivėrusiame valdymo skydelyje „Connect via“ nurodykite tinkamą ryšio sąsają, o žemiau – jos parametrus. Jungdamiesi laidiniu tinklu, ryšio sąsajos vietoje pasirinkite „Ethernet“. Jei tinkle veikia DHCP serveris, „Configure“ laukelyje verčiau nurodykite Using DHCP Server – kompiuteris pats nustatys reikiamus IP adresus. Jei tokios tarnybos tinkle nėra, IP adresus teks nurodyti savarankiškai.
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Ar ištrynus Windows 2000 išnyks kompiuteryje esantys virusai? Pirmiausia įsitikinkite, kad įdiegta operacinė sistema iš tiesų leidžia ją pašalinti – tai galima daryti tik sistemą įdiegus senos sistemos atnaujinimo (upgrade) būdu. Tačiau net ir pašalinę sistemą minėtos problemos greičiausiai neišspręsite, mat kenkėjiškos programos paprastai išplinta ir kitose disko vietose. Jei įtariate, kad kompiuteryje tūno kenkėjiška programa, paleiskite antivirusinę programą (ar specialią priemonę, jei žinote, su kokiu virusu teko susidurti) ir pašalinkite užkratą.
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Kopijuojant iš disko diegimo rinkmeną, ekrane atsiranda pranešimas apie klaidą: I/O device error. Ką daryti? Šiuo pranešimu informuojama, kad perduodant duomenis iš ar į diskinį kaupiklį įvyko klaida. Jei pranešimas pasirodo tik kopijuojant iš optinio kaupiklio – blogai veikia CD ar DVD įrenginys. Jei tokia klaida atsiranda kopijuojant rinkmenas diske, reikėtų kuo skubiau ieškoti klaidos priežasčių, antraip galima prarasti visus kaupiklyje esančius duomenis. Duomenų perdavimo klaidų gali atsirasti dėl įvairių priežasčių: prijungus kaupiklį pažeistu duomenų kabeliu, verčiant kompiuterį veikti sparčiau nei numatyta gamintojo, sugedus atmintinei ar perkaitus kuriam nors kompiuterio komponentui. Todėl pirmiausia išjunkite kompiuterį ir patikrinkite, ar visi duomenų bei maitinimo kabeliai tinkamai prijungti. Taip pat nepatingėkite išvalyti kompiuterio ir įsitikinkite, kad įranga iš tiesų gerai aušinama. Atmintinei tikrinti galite pasitelkti memtest86 programą, esančią www.memtest.org svetainėje. Disko tikrinimo programą rasite disko gamintojo svetainėje. Prieš pradėdami tikrinti kaupiklį, išsaugokite visus svarbius duomenis kitame kaupiklyje ar kompiuteryje, mat kiekvienas sugedusio disko įjungimas gali tapti paskutinis. Patikrinkite, ar diske, į kurį ar iš kurio bandote kopijuoti duomenis, sukurta tinkama rinkmenų sistema. Galbūt paprasčiausiai mėginate rašyti į nesužymėtą disko skirsnį.
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Kompiuterio nepavyksta „prižadinti“ iš budėjimo režimo. Įsižiebę diskinio kaupiklio ir CD-ROM indikatoriai lieka degti, tačiau ekrane vaizdo nėra. Įrenginį tenka išjungti paspaudus ir palaikius įjungimo mygtuką. Kartais taip nutinka ir jį įjungiant. Ką patartumėte daryti? Kompiuteris gali nepersijungti budėjimo režimu ar negrįžti į veikimo būseną dėl netinkamos energijos valdymo sąsajos (APM ar ACPI), blogai veikiančios įrangos ar jos tvarkyklių arba nesuderinamos su energijos taupymo režimais programinės įrangos. Pirmiausia panagrinėkite kompiuterio BIOS nuostatas ir pamėginkite įjungti arba išjungti ACPI ar APM režimus. ACPI – naujos kartos energijos valdymo sąsaja, leidžianti veiksmingiau nei APM valdyti kompiuterio energijos sąnaudas. Deja, operacinė sistema ne visada suderinama su gamintojo parengta ACPI sistema, todėl tenka grįžti prie senosios APM. Norėdami rasti blogai veikiančią įrangą ar jos tvarkykles, panagrinėkite sistemos veikimo ataskaitas. Kartais iš jų galima sužinoti, koks įrenginys ar tvarkyklė sutrikdė darbo režimus. „Windows“ sistemose ataskaitas rasite dešiniuoju pelės klavišu spragtelėję „My Computer“ piktogramą ir pasirinkę „Manage“. Ataskaitos pateikiamos sistemos valdymo skydelio „Event Viewer“ skyriuje. „Linux“ sistemose reikėtų panagrinėti /var/log katalogo messages, syslog ar dmesg rinkmenų turinį. Šiose ataskaitose gali būti nurodyta ir netinkamai sukurta programinė įranga, trikdanti darbą keičiant energijos taupymo režimus.
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Nešiojamajame kompiuteryje netyčia išjungiau vaizdo plokštės įrenginį (Disable this device komanda Device Manager programoje). Įkrovus kompiuterį, ekrane jokio vaizdo nėra, tačiau girdėti įprasti sistemos įkrovos garsai. Tai galima sutvarkyti įkrovus Windows sistemą avariniu režimu – sistemos įkrovos pradžioje paspauskite F8 klavišą ir meniu pasirinkite Safe Mode punktą. Windows įkels tik svarbiausius sistemos elementus, ignoruodama vartotojo nuostatas, todėl galėsite nekliudomi sužadinti vaizdo plokštės įrenginį, kurį buvote išjungę.